Airlypedia
 • O platformie

  • Czujniki Airly
  • Stacje WIOŚ
  • Heatmapa i kolorystyka platformy
  • Prognoza zanieczyszczenia powietrza
  • Dane pogodowe
  • Skala CAQI – co odzwierciedlają kolory na platformie?
  • Normy dla pyłów drobnych
 • O zanieczyszczeniu powietrza

  • Czym jest zanieczyszczenie powietrza?
  • Skąd się bierze smog?
  • Skutki smogu
  • Co mogę zrobić, aby poprawić jakość powietrza?
 • O Airly

  • Airly
  • Inteligentny System Monitorowania Jakości Powietrza
  • Co mogę zrobić, aby sieć czujników pojawiła się w mojej miejscowości

O platformie

Czujniki Airly

Czujniki Airly to niewielkie urządzenia, które mierzą poziom zanieczyszczenia powierza na zewnątrz. Sensory odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów na temat aktualnego powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Przeprowadzone przez nas liczne badania potwierdzają jakość i rzetelność danych pochodzących z czujników Airly, a także brak wpływu wilgotności na dokonywane pomiary.

Stacje WIOŚ

Stacje wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska mogą działać na dwa sposoby – grawimetrycznie lub automatycznie. Metoda grawimetryczna polega na zasysaniu powietrza atmosferycznego do specjalnych urządzeń zwanych również pobornikami pyłowymi. Zaletą tej metody jest jej wysoka dokładność, niestety wyniki otrzymywane są dopiero po 3 tygodniach. Metoda automatyczna zbiera dane o zanieczyszczeniu powietrza w czasie rzeczywistym, a następnie zebrane wyniki przesyła do instytucji, które zajmują się przetwarzaniem i udostępnianiem tego typu informacji online.

Heatmapa i kolorystyka platformy

Pomiar bezpośredni to wartość rzeczywista zmierzona przez czujnik bądź stacje. Są to te punkty, które na platformie mają wyraźnie zaznaczone granice – kółkiem lub kwadratem. Tworząc gęstą sieć czujników, która pokrywa coraz więcej miejscowości mamy możliwość interpolować wyniki z czujników. To znaczy, że w pobliżu sensorów możemy za pomocą algorytmów i technik sztucznej inteligencji z bardzo dużym prawdopodobieństwem oszacować jakość powietrza w pobliżu naszych urządzeń. Jest to wówczas pomiar interpolowany, czyli tzw. heatmapa

Punkty na naszej mapie reprezentują usytuowanie sensorów, a ich kolor odwzorowuje stan powietrza: od najlepszego (zieleń), powyżej dopuszczalnej normy (pomarańczowy) po wielokrotnie przekroczone normy zagrażające zdrowiu (czerwony).

Prognoza zanieczyszczenia powietrza

Sprawdź szczegółową prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny i zaplanuj swój dzień! Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów i technik sztucznej inteligencji jest to w końcu możliwe. Nasza prognoza jakości powietrza jest pierwszą w Polsce prognozą, której funkcjonowanie oparte jest na sieciach neuronowych!

Dark Sky logo

Dane pogodowe

Czujniki jakości powietrza odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów: PM1, PM2.5, PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność na temat bieżącego stanu powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone.

Nasze sensory umieszczane są w takich lokalizacjach, aby jak najlepiej odzwierciedlać jakość powietrza na danym obszarze. W wyniku tego część z nich nastawiona jest na działanie promieniowania słonecznego, co ma wpływ na odczyty temperatury z czujnika. Dzięki specjalnym algorytmom jesteśmy w stanie zniwelować wpływ Słońca i pokazywać rzeczywistą temperaturę.

Podawana wartość jest ciśnieniem nad poziomem morza, przeliczonym z wartości podawanych przez sensor z uwzględnieniem wysokości na jakiej został zamontowany.

Skala CAQI – co odzwierciedlają kolory na platformie?

Aby uprościć przedstawianie danych o jakości powietrza, w miastach europejskich stosuje się indeksy, mające na celu przekształcenie pomiarów w jedną liczbę. W naszym systemie monitoringu, stosujemy indeks godzinowy - opisuje on aktualną jakość powietrza ze średniej pomiarów z ostatniej godziny.

Oficjalnie indeks ten posiada 5 poziomów, które przedstawione są na skali od 0 (bardzo niski) do >100 (bardzo wysoki) - jest to względna miara ilości zanieczyszczeń powietrza. W Airly, podając indeks CAQI, bierzemy pod uwagę pyły PM10 oraz PM2.5.

Dla uwidocznienia różnic w zanieczyszczeniu powietrza na naszej platformie funkcjonuje skala o 6 poziomach, która informuje za pomocą koloru o zanieczyszczeniu powietrza. Od koloru zielonego, który świadczy o tym, że jakość powietrza jest bardzo dobra, do koloru bordowego, kiedy normy zanieczyszczeń powietrza są wielokrotnie przekroczone i lepiej wówczas nie wychodzić z domu!

Normy dla pyłów drobnych

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Z kolei Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 - 25 µg/m3 (średni-roczny).

Normy odnośnie dopuszczalnych stężeń dobowych ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, to i 25 μg/m3 dla PM2.5 oraz 50 μg/m3 dla PM10.

O zanieczyszczeniu powietrza

Czym jest zanieczyszczenie powietrza?

Zanieczyszczenie powietrza to obecność szkodliwych substancji w atmosferze ziemskiej, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i innych organizmów żywych, a także na całe naturalne środowisko. Pochodzenie słowa smog ma swoje korzenie w dwóch anglojęzycznych słowach: smoke - dym oraz fog - mgła. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza może przyczynić się do powstawania alergii, chorób oraz ogólnego pogorszenia funkcjonowania naszego organizmu.

Skąd się bierze smog?

Możemy wymienić dwa rodzaje smogu: smog londyński oraz smog typu Los Angeles. Smog londyński występuje zazwyczaj w sezonie grzewczym (na przełomie października do marca) - wówczas występują największe stężenia szkodliwych pyłów. W jego skład wchodzą również tlenki siarki (IV), tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz wspomniane już trudno opadające pyły. Za występowanie tego smogu odpowiada inwersja temperatur. Jest to zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością. Drugim, znanym rodzajem smogu jest smog typu Los Angeles (inaczej tzw. smog fotochemiczny). Występuje on przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. W jego skład wchodzą przede wszystkim gazy: tlenki węgla, tlenki azotu i węglowodory.

Skutki smogu

Jakie zmiany w organizmie człowieka powoduje długotrwała ekspozycja na zanieczyszczone powietrze?

 • Zmiany w obrębie układu oddechowego - kłopoty z oddychaniem, świszczący oddech, zapalenie oskrzeli i płuc, napady kaszlu i astmy itp.
 • Problemy z absorpcją tlenu we krwi, powodujące schorzenia układu krwionośnego i centralnego układu nerwowego
 • Obniżenie odporności na różnego rodzaju infekcje (system odpornościowy człowieka jest bardzo osłabiony)
 • Uszkodzenie między innymi takich narządów wewnętrznych jak nerki, wątroba, nadnercza, ale również i kości
 • Problemy związane z płodnością
 • Gromadzenie się zanieczyszczeń w ciele może wywołać zmiany nowotworowe.

Co mogę zrobić, aby poprawić jakość powietrza?

 • Nie pal śmieci!
 • Używaj węgla i paliw dobrej jakości!
 • Zmień swój samochód na komunikację zbiorową!
 • Monitoruj jakość powietrza z systemem Airly!

Ciężko walczyć z problemem, który nie został przez nas dobrze poznany. Naszym celem jest zbudowanie gęstej sieci sensorów w całej Polsce, co wpłynie na zwiększenie świadomości, czym oddychamy każdego dnia. Pozwoli to także na dokładne zidentyfikowanie źródeł zanieczyszczeń.

O Airly

Airly

Jesteśmy polską firmą, która działa na polskim rynku od roku. Naszym celem i ideą jest zwiększenie świadomości wśród ludzi na temat powietrza, którym oddychają. W ciągu niespełna dwóch lat istnienia, podjęliśmy współpracę z największymi firmami w naszym kraju i stworzyliśmy najgęstszą sieć monitorującą jakość powietrza, która liczy już ponad 1700 urządzeń!

Inteligentny System Monitorowania Jakości Powietrza

W skład całego systemu wchodzi sieć czujników jakości powietrza, platforma, aplikacje na system Android i iOS, dane oraz prognoza zanieczyszczeń powietrza.
Dowiedz się więcej

Co mogę zrobić, aby sieć czujników pojawiła się w mojej miejscowości

Naszym celem jest stworzenie gęstej sieci czujników jakości powietrza, co pozwoli na dokładne zbadanie problemu smogu.

Właśnie dlatego realizujemy program Ambasador Airly - osoby, które przekonały w swojej miejscowości władze samorządu do zakupienia naszego systemu (powyżej 10 czujników), dostaną od nas urządzenie za darmo w użyczenie na okres 12 miesięcy.

Stwórz sieć w swojej miejscowości i zostań naszym Ambasadorem – razem z nami zbuduj najlepszy system do monitorowania jakości powietrza w naszym kraju!
Dowiedz się więcej

Pomoc
  • Jak korzystać z wyboru parametrów?
  • Jak korzystać z wyszukiwarki?
  • Jak dodać lokalizacje do ulubionych?
  • Czy mogę otrzymać dane historyczne z czujników z interesującego mnie okresu?
  • Co mogę zrobić, aby otrzymać Wasz czujnik?
  • Czy mogę korzystać z materiałów publikowanych na tej platformie?

Jak korzystać z wyboru parametrów?

Po prawej stronie mapy znajduje się menu z wyborem czynnika zanieczyszczającego. Po kliknięciu na przycisk z wyborem czynników zanieczyszczenia, pojawia się 6 opcji do wyboru: Wszystkie - wyświetla wszystkie typy sensorów i stacji, niezależnie od rodzaju mierzonych parametrów oraz sumaryczny indeks CAQI.

 • PM - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru pyłów zawieszonych oraz wartość CAQI dla czynnika PM
 • NO2 - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru stężenia NO2 oraz wartość CAQI dla czynnika NO2
 • O3 - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru stężenia O3 oraz wartość CAQI dla czynnika 03
 • SO2 - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru stężenia SO2 oraz wartość CAQI dla czynnika S02
 • CO - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru stężenia CO oraz wartość CAQI dla czynnika CO

W związku z tym, że w Polsce czujniki Airly tworzą dużo większą i gęstszą sieć niż stacje państwowe, czasem możemy przy zmianie wyświetlania wybranego czynnika, zauważyć bardzo duży spadek ilości punktów pomiarowych. Na mapie z wyborem pojedynczego czynnika pozostają TYLKO stacje mierzące wybrany przez nas gaz lub pył.

Jak korzystać z wyszukiwarki?

W pustym polu wpisz pełną nazwę miejscowości. Następnie wybierz z podpowiedzi to miejsce, które Cię interesuje. Platforma automatycznie przeniesie Cię do tej miejscowości. Gotowe!

Jak dodać lokalizacje do ulubionych?

Aby dodać lokalizacje do ulubionych, znajdź na mapie adres, który Cię interesuje, a następnie kliknij “Dodaj do ulubionych”. Od tego momentu w górnym pasku strony będzie znajdowała się sekcja Twoich ulubionych lokalizacji. Liczba ulubionych lokalizacji jest nieograniczona. Lista “Ulubionych lokalizacji” będzie dostępna w tej przeglądarce do momentu wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki i plików cookies

Czy mogę otrzymać dane historyczne z czujników z interesującego mnie okresu?

Nasze API jest ogólnodostępne, dzięki czemu każdy użytkownik może pobierać i zapisywać interesujące go dane. Serwis udostępnia każdemu użytkownikowi dane historyczne z ostatnich 24 godzin oraz prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny. Airly nie udostępnia danych z innego okresu.

Co mogę zrobić, aby otrzymać Wasz czujnik?

Aby kupić nasz czujnik należy się z nami skontaktować. Wyjątkiem są akcje społeczne, które organizujemy na terenie naszego kraju. O wszystkich takich akcjach informujemy Was na naszych mediach społecznościowych. Nasz czujnik można więc kupić, otrzymać w ramach akcji społecznej lub programu Ambasador Airly.

Czy mogę korzystać z materiałów publikowanych na tej platformie?

Prezentowane materiały oraz cała zawartość strony internetowej (https://airly.eu/map) chronione są prawami własności intelektualnej. Zawarte informacje, zdjęcia (zrzuty mapy, które ilustrują stan zanieczyszczenia powietrza) mogą być wykorzystywane do osobistego oraz komercyjnego użytku. Dopuszczalna jest modyfikacja, reprodukowanie, przenoszenie za każdorazowym podaniem źródła, skąd informacje lub zdjęcia są zaczerpnięte.

Airly
Bądź z nami na bieżąco za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych!

Przejdź na naszą stronę www.airly.eu i dowiedz się więcej.

Witaj na platformie Airly!

Co nowego?

Od teraz na naszej mapie możesz sprawdzić również stężenie szkodliwych gazów w powietrzu

Po prawej stronie mapy znajduje się menu z wyborem, czynnika zanieczyszczającego. Po kliknięciu przycisku ALL, pojawi się 6 opcji do wyboru, które zmieniają widok mapy i liczbę widocznych stacji. Oczywiście możesz również pozostać przy podstawowym widoku i wyświetlać WSZYSTKIE na raz. Sprawdź jaki czynnik wpłynął na jakość powietrza w Twojej okolicy! 😊

Rodo + ciasteczka
Co nowego?

Od teraz na naszej mapie możesz sprawdzić również stężenie szkodliwych gazów w powietrzu

Po prawej stronie mapy znajduje się menu z wyborem, czynnika zanieczyszczającego. Po kliknięciu przycisku ALL, pojawi się 6 opcji do wyboru, które zmieniają widok mapy i liczbę widocznych stacji. Oczywiście możesz również pozostać przy podstawowym widoku i wyświetlać WSZYSTKIE na raz. Sprawdź jaki czynnik wpłynął na jakość powietrza w Twojej okolicy! 😊

Mapa jakości powietrza Airly

Loader