Projekty

w których bierzemy udział

Projekty, w których bierzemy udział

„Airly w partnerstwie z Inwestorem Wojciechem Burkotem pozyskało w styczniu 2017 pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci sensorów jakości powietrza”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa świadomości zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem powietrza, poprzez stworzenie skalibrowanego metodami AI systemu dostarczania informacji o zanieczyszczeniu powietrza, opartego o inteligentne, skomunikowane sensory monitorujące jakość powietrza w czasie rzeczywistym.

Przyjęty proces technologiczny pozwala na efektywne i tanie produkowanie urządzeń o jakości porównywalnej do pyłomierzy przenośnych w cenie 20 tys. zł, czy bardziej rozbudowanych stacji badawczych wycenianych na 1,5 mln zł za sztukę oraz ich prosty ich montaż w miejscach publicznych. Takie zestawienie umożliwia zbudowanie gęstej sieci urządzeń gromadzących dane dotyczące jakości powietrza, oraz autokalibrację systemu.

Tytuł projektu: Opracowanie i implementacja efektywnej prognozy i monitoringu zanieczyszczeń powietrza, w oparciu o techniki AI przy użyciu danych z rozległej sieci pomiarowej

Okres trwania: 09.2017 – 08.2020

Budżet projektu: 4 522 020,00 zł w tym kwota dofinansowania 3 399 244,50 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Krótki opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod obliczeniowych w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, dotyczących analizy, korekty, przetwarzania i prognozowania informacji dotyczącej zanieczyszczenia powietrza.

Dane do analizy zostaną dostarczone za pomocą sieci tanich czujników zanieczyszczenia. Gęsto rozmieszczona sieć takich urządzeń pomiarowych (docelowo 2-3 czujniki/km^2 obszaru objętego pomiarem) rozwiązuje trzy problemy:

-jakości danych (dzięki ciągłemu oznaczaniu poziomu zanieczyszczeń przy użyciu danych z wielu sensorów, co pozwala na zmniejszenie błędu mierzonej wartości oraz umożliwia korektę danych w przypadku uszkodzenia któregoś czujnika)

-natychmiastowej identyfikacji lokalnych źródeł zanieczyszczenia

-udostępniania danych z miejsc dotychczas nie objętych pomiarem (np. z obszarów zabudowy jednorodzinnej, generującej niską emisję i terenów oddalonych od precyzyjnych lecz drogich stacji pomiarowych).

Powyższe trzy aspekty są krytyczne dla jakości prognozy i po raz pierwszy umożliwiają ocenę efektywności działań, mających na celu ochronę jakości powietrza.

ScaleUp

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Airly jako jedna z 11 firm została zakwalifikowana do udziału w I edycji programu KPT ScaleUp, realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, w której udział biorą firmy pracujące nad innowacjami dla przemysłu i smart city.

Celem akceleracji jest rozwój technologii komunikacyjnej w produkowanych przez nas urządzeniach. Wybrano GSM, który w efektywny sposób pozwala na komunikację urządzeń z infrastrukturą serwerową. Celem projektu jest więc opracowanie płytki elektronicznej oraz przeprojektowanie urządzenia w oparciu o technologię GSM oraz produkcja serii prototypowych urządzeń we współpracy z dużym przedsiębiorstwem Fideltronik. Pozwala to na przetestowanie rozwiązania u potencjalnych klientów oraz wdrożenia w firmach.

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1 Najem powierzchni laboratoryjnej

Wyniki postępowania nr 1 Najem powierzchni laboratoryjnej

Zapytanie ofertowe nr 2 Inżynier programista

Wyniki postępowania nr 2 Inżynier programista

Zapytanie ofertowe komponenty do produkcji

Wyniki postępowania komponenty do produkcji

Zapytanie ofertowe nr 3 Elektronik

Wyniki postępowania nr 3 Elektronik

Zapytanie ofertowe nr 4 Ekspert ds uczenia maszynowego

Wyniki postępowania nr 4 Ekspert ds uczenia maszynowego

Zapytanie ofertowe GO TO BRAND nr 1

Zapytanie ofertowe GO TO BRAND nr 2

Zapytanie ofertowe GO TO BRAND nr 3

Wyniki postępowania GO TO BRAND nr 3